O nagradi

Šta je MLADGRAD i kako je nastao?

 

MLADGRAD je priznanje koje Građanske inicijative već četvrtu godinu za redom dodeljuju povodom 12. avgusta Međunarodnog dana mladih lokalnim samoupravama, organizacijama, neformalnim grupama i pojedincima za doprinos unapređenju položaja mladih u lokalnoj zajednici.  Ideja o MLADGRAD nagradi nastala je tokom 2010. godine pred otvaranje 100-te kancelarije za mlade i pred početak Međunarodne godine mladih, u kontekstu pružanja veće podrške lokalnim samoupravama u radu sa mladima.

Šta je cilj MLADGRAD-a?

 

Cilj dodele priznanja jeste pružanje podrške lokalnim samoupravama, organizacijama, grupama i pojedincima u radu sa mladima. Odavanje priznanja, promocija i širenje priče o uspešnim primerima u radi sa mladima – a sve u cilju stavljanja pitanja položaja mladih visoko na dnevni red svih organizacija, institucija, političkih partija, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou.

Ko sve može da nominuje, kako i koga?

Svi zainteresovani mogu svoje kandidate/kinje nominovati nakon registracije na sajtu www.mladgrad.rs

MLADGRAD se dodeljuje u 3 kategorije i to:

 • za ukupan doprinos lokalne samouprave unapređivanju položaja mladih u lokalnoj zajednici,
 • za lokalnu samoupravu za dodeljeni javni prostor mladima,
 • za omladinsku organizaciju, inicijativu ili neformalnu grupu, za doprinos unapređivanju saradnje između lokalne samouprave i mladih;

U okviru nagrade pored pomenutih kategorija, može biti dodeljeno i specijalno priznanje u svakoj kategoriji za naročit doprinos unapređenju položaja ranjivih kategorija mladih.

 

Kako i ko bira pobednika/cu?

 

Stručni žiri kog čine predstavnici/e omladinskih organizacija, nacionalnih institucija, partnera i donatora sastaje se i nakon završenog procesa nominacija donosi odluku o pobednicima.

Žiri za dodelu nagrade MLADGRAD 2014. činiće predstavnici/e:

 • Ministarstva omladine i sporta
 • Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave
 • Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS)
 • Unije srednjoškolaca Srbije (UNS)
 • Nacionalne asocijacije praktičara i praktičarki omladinskog rada (NAPOR)
 • Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
 • Građanskih inicijativa
 • Foruma mladih sa invaliditetom
 • Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM)

 Galerije dodela

 

MLADGRAD 2011.

MLADGRAD 2012.

 

 


Ostavljanje komentara je onemogućeno.