Beograd kroz različita imena

Beograd-kroz-vekove

Beograd, naš glavni grad ima veoma burnu istoriju i spada u jedan od najstarijih gradova Evrope.

Predeo oko reka Save i Dunava bio je naseljen još u kamenom dobu, odakle potiču ostaci ljudskih kostiju i lobanja neandertalaca, pronađeni u kamenolomu kod Leštana, u pećini na Čukarici i u blizini Bajlonijeve pijace.

Beograd je kroz vekove menjao imena a kako se sve zvao kroz dugu istoriju, pročitajte u ovom tekstu.

O Singidunumu

Skordisci su bili keltsko pleme za koje se vezuje nastanak imena Singidum, koji se prvi put pominje 279. godine p.n.e. O ovom keltskom gradu nema skoro nikakvih tragova osim što su na lokalitetima Karaburme i Rospi ćuprije pronađene nekropole sa umetnički predmetima, koje su pripadale ratnicima plemena Skordisci.

Početkom I veka nove ere tadašnji Singidun pada u ruke velikog rimskog carstva.  Oni mu daju ime Singidunum koje je do danas ostalo najpoznatije ime pored sadašnjeg naziva.

Vojnici mezijskih legija, koji su činili prvu rimsku vojnu posadu u Singidunumu ostavili su tragove iz tog u vidu grobova u obliku bunara koji su pronađeni na Trgu republike i drugim mestima u gradu. Pored Singidunuma u sastavu rimskog carstva bio je i Taurunum, današnji Zemun.

Singidunum je postao najznačajnija drumska raskrsnica za rimske provincije Meziju, Dakiju, Panoniju i Dalmaciju. Najveći procvat Singidunum je doživeo 86. godine nove ere, dolaskom Legije IV Flavija kada je izgrađeno prvo utvrđenje od kamena na Gornjem gradu, čiji se delovi i danas mogu videti.

Raspadom rimskog carstva došlo je do najezde raznih varvarskih naroda.

Huni ga 441. godine zauzimaju i potpuno razaraju.

Grad je tada izgubio dotadašnje većinsko rimsko stanovništvo.

Posle propasti Huna, grad je 454. godine ponovo došao u sastav Vizantije, ali ga ubrzo zatim osvajaju Sarmati, pa zatim i Istočni Goti, da bi Već 488. godine ponovo postao vizantijski grad.

Oko 630. godine se konačno naseljavaju Srbi.

Kad je Beograd prozvan Beograd?

Nakon toga, više od dva i po veka nema nikakvog pomena o naše prestonice. Sledeći put kada se pomenula, nosila je svoj slovenski naziv BEOGRAD (Beli grad – koje verovatno nosi naziv po zidinama od krečnjaka),  to se dogodilo 16. Aprila 878. godine u pismu pape Jovana VIII koje je bilo upućeno bugarskom knezu Borisu-Mihajlu.

Beograd-Singidunum-kroz-vekove

Nekoliko vekova nakon prvog spominjanja Beograda kao slovenskog grada, smenjuju se različiti osvajači i vojske. U Beograd su najpre stigli Franci koji su pod Karlom Velikim uništili Avare.

Na ruševinama Taurunuma Franci su osnovali naselje Malevila, koji su Sloveni kasnije preimenovali u Zemun.

U vreme velike Samuilove države krajem X veka, Beograd po ko zna koji put menja gospodara, da bi već 1018. godine ponovo postao značajna pogranična tvrđava Vizantije. Tokom XI i XII veka, oko Beograda su se otimale tri velike suparničke sile Ugarska, Vizantija i Bugarska.

Upravo zbog tog čestog menjanja vladara se mogu čuti različiti nazivi naše prestonice:

  • Alba Graeca,
  • Griechisch Weissenburg,
  • Nandor Alba,
  • Nandor Fejervar,
  • Castelbianco,
  • Alba Bulgarica.

Pod vođstvom sultana Sulejmana Veličanstvenog, 28. avgusta 1521. godine, Turci osvajaju Beograd. Za vreme turske vladavine poznata su dva imena za Beograd, Dar Al Jihad (Kuća rata), Belgrat.

Uprkos brojnim promenama vladara i naziva, Beograd je uspeo da zadrži svoje slovensko ime, ali i da sačuva sećanje na ono najpoznatije iz doba rimskog carstva – Singidunum.

Budite prvi koji će komentarisati

Vaš komentar

Your email address will not be published.


*